Zakres badań gabinetu gastrologicznego:

1. Gastroskopia z wycinkami do badania histopatologicznego i testu na obecność Helicobacter pylori

2. Gastroskopia przeznosowa (bezstresowa)

3. Kolonoskopia z wycinkami do badania histopatologicznego oraz polipektomią polipów jelita grubego

4. Fiberosigmoidoskopia (FSS)

5. Zabiegowe leczenie żylaków odbytu (fotokoagulacja podczerwienią)

6. Diagnostyka chorób wątroby (FIBROSCAN)

7. Testy nietolerancji pokarmowych (WTO)

8. Konsultacje gastrologiczne

Możliwość wykonywania zabiegów ze znieczuleniem anestezjologicznym.