Zakres badań gabinetu gastrologicznego:

1. Gastroskopia z wycinkami do badania histopatologicznego i testu na obecność Helicobacter pylori

2. Gastroskopia przeznosowa (bezstresowa)

3. Kolonoskopia z wycinkami do badania histopatologicznego i ewentualnie polipektomia polipów jelita grubego.Badanie jest wykonywane z insuflacją dwutlenku węgla, zamiast powietrza, co zmniejsza bóle i wzdęcia brzucha oraz poprawia komfort badania

4. Fiberosigmoidoskopia (FSS)

5. Zabiegowe leczenie żylaków odbytu (fotokoagulacja podczerwienią)

6. Diagnostyka chorób wątroby (FIBROSCAN)

7. Testy nietolerancji pokarmowych (WTO)

8. Konsultacje gastrologiczne